Download Գտիր բառը – բառախաղ 1 APK For Android

Download Գտիր բառը – բառախաղ 1 APK For Android

(111)Games, Word

Description of Գտիր բառը - բառախաղ

🔎 Գտիր բառը հայերեն գլուխկոտրուկ, այն կօգնի Ձեզ ավելի արագ և ճկուն մտածել։ Ինչպես նաև զարգացնել արագամտություն, վերհիշել մոռացված բառեր և սովորել մի շարք նոր գրական բառեր։
📌 Խաղի կանոնները պարզ են՝ պետք է սխալ դասավորված տառերից գտնել խաղով սահմանված մեկ ճիշտ բառ։
💡 Դժվարանալու դեպքում կարող եք օգտվել օգնության հնարավորություններից՝ բացել տառ կամ խառնել տառերը։
🏆 Որքան շատ բառեր գտնեք, այնքան բարձր հորիզոնական կզբաղեցնեք վարկանիշային սանդղակում:
📢 Յուրաքանչյուր գուշակված բառ տալիս է տառերի քանակին համարժեք միավոր, իսկ ութ տառից բաղկացած բառը տալիս է նաև լրացուցիչ 50 միավոր:
📅 Խաղն ունի ամենօրյա պարգև, մուտք գործեք ամեն օր խաղ և ստացեք պարգևներ միավորի տեսքով:
Խաղում սխալներ կամ վրիպումներ գտնելու դեպքում գրեք մեր էլեկտրոնային հասցեին [email protected] ։
🎉Շնորհակալություն խաղը ներբեռնելու և խաղալու համար։
Բառը Find the word puzzle in Armenian, it will help you to think faster և flexibly. How to develop agility, remember forgotten words և learn a number of new literary words.
։ The rules of the game are simple: you have to find one correct word defined by the game from the wrongly arranged letters.
։ In case of difficulty, you can use the help options: open a letter or shuffle the letters.
: The more words you find, the higher you will rank in the rankings.
Բառ Each predicted word gives a point equivalent to the number of letters, and a word consisting of eight letters also gives an additional 50 points.
📅 The game has a daily rewardև, enter the game every day և receive rewardsև in the form of points.
If you find any mistakes in the game, write to our e-mail address [email protected]
ՆորհThanks for downloading the game և for playing.
Ավելացվել են նոր բառեր

App Information of Գտիր բառը - բառախաղ

App Name Գտիր բառը - բառախաղ
Package Name pro.digibrain.findword
Version 1
Rating ( 111 )
Size 19.8 MB
Requirement Android 4.4+
Updated 2021-07-27
Installs 10,000+
Category Games, Word
Developer

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *