Download Astra – Mạng xã hội du lịch 1.0.6 APK For Android

Download Astra – Mạng xã hội du lịch 1.0.6 APK For Android

Description of Astra - Mạng xã hội du lịch

Astra là mạng xã hội đi tiên phong trên thế giới dành cho lĩnh vực du lịch có cơ chế trả thưởng dành cho những người đóng góp nội dung. Tại Astra chúng tôi tin rằng những người sáng tạo nội dung chính là những người mang lại giá trị cho cộng đồng và vì vậy họ xứng đáng được tưởng thưởng. Những người đi du lịch có thể chia sẻ trải nghiệm của họ và nhận được điểm thưởng tương xứng. Điểm thưởng có thể được đổi thành những voucher hoặc các phần thưởng có giá trị từ các đối tác của Astra.

Một số tính năng nổi bật:

** Tính công bằng, hiệu quả và minh bạch **

Đối với người dùng: Truy cập nhanh chóng, tiện dụng, dễ dàng các thông tin du lịch mà mình quan tâm. Khi tương tác với hệ thống, người dùng có thể được nhận các điểm thưởng nếu là người dùng đã được xác thực và có điểm uy tín cao.

Dối với người tạo nội dung: Nhận những điểm thưởng tương xứng cho những bài review, đánh giá về sản phẩm dịch vụ du lịch mà mình đã trải nghiệm. Với những bài được cộng đồng đánh giá cao, lượt tương tác nhiều, người tạo nội dung sẽ được nhận những điểm thưởng cao hơn.

Đối với nhà cung cấp dịch vụ: Astra sẽ có những tính năng đặc biệt dành cho các nhà cung cấp dịch vụ như tạo fanpage riêng, công cụ tiếp thị chuyên nghiệp, công cụ quản trị sản phẩm dịch vụ cao cấp giúp các nhà cung cấp dịch vụ có thể đăng tải các sản phẩm dịch vụ của mình một cách dễ dàng trên nền tảng Astra qua đó có thể nhận được những review tích cực từ những người dùng thực tế đã trải nghiệm sản phẩm dịch vụ. Chỉ những nội dung đã được sàng lọc kỹ, đảm bảo tính chính xác và minh bạch mới được dùng để tính điểm đánh giá cho các nhà cung cấp dịch vụ trên nền tảng Astra vì vậy với những nhà cung cấp dịch vụ uy tín, họ không bao giờ phải lo về việc sản phẩm, dịch vụ của mình bị đánh giá thấp.

** Thuật toán Proof of Rating **

Thuật toán PoR được phát triển bởi đội ngũ Astra và các nhà nghiên cứu được dùng để đánh giá chất lượng của các bài viết trên hệ thống, nhất là các bài review về sản phẩm, dịch vụ. Qua tính toán thống kê các tương tác của người dùng, các chỉ dấu về tính minh bạch, xác thực của thông tin được kiểm định bởi hệ thống thuật toán và chương trình AI phức tạp được Astra phát triển qua đó sàng lọc các nội dung đánh giá thiếu chính xác, không công bằng nhằm mang lại một cộng đồng chia sẻ thông tin công khai minh bạch nhưng chính xác và tin cậy.

Có thể nói PoR chính là 1 nét khác biệt của Astra so với các mạng xã hội khác hoặc các nền tảng review về du lịch theo phương thức truyền thống vì PoR sử dụng công nghệ lưu trữ dữ liệu phi tập trung để giúp thông tin được lưu trữ một cách an toàn và minh bạch.

** Thuật toán Proof Of Trust **

Thuật toán PoT cũng là một thuật toán đặc biệt được phát triển bởi đội ngũ các nhà nghiên cứu và các đội nghũ kỹ thuật nhiều năm kinh nghiệm của Astra. Với thuật toán này, mọi bài đăng, mọi hình ảnh hay video được upload lên bởi người dùng sẽ được phân tích và đánh giá cũng như cho điểm về tính chân thực, chính xác của thông tin qua đó tính điểm cho đối tượng được đánh giá. PoT sử dụng các thuật toán toán học và big data kết hợp AI nhằm loại bỏ các nội dung rác hoặc các nội dung ko đáng tin cậy nhằm đem đến những trải nghiệm chân thực cho người dùng hệ thống.

**Một số tính năng khác:**

Δ Kết nối với thế giới du lịch

Δ Chia sẻ những chuyến du lịch và kinh nghiệm của bạn

Δ Nhận phần thưởng từ những chia sẻ đó của bạn

Δ Học hỏi kinh nghiệm du lịch của người khác

Δ Mua sản phẩm / dịch vụ du lịch với nhiều ưu đãi
Astra is the world’s leading social network for tourism with a payout mechanism for content contributors. At Astra we believe that content creators are the ones who bring value to the community and so they deserve to be rewarded. Those who travel can share their experiences and receive commensurate points. Points can be redeemed for vouchers or valuable prizes from Astra’s partners.

Some salient features:

** Fairness, efficiency and transparency **

For users: Quick, handy and easy access to the tourist information that interests them. When interacting with the system, users can receive bonus points if they are authenticated and highly reputable.

For content creators: Receive commensurate points for reviews and reviews of travel products and services that you have experienced. For posts that are highly appreciated by the community, with a lot of interaction, content creators will receive higher points.

For service providers: Astra will have special features for service providers such as creating their own fanpage, professional marketing tools, high-end product and service management tools to help suppliers. Service providers can post their products and services easily on the Astra platform so that they can receive positive reviews from real users who have experienced the product or service. Only content that has been carefully screened for accuracy and transparency can be used to calculate ratings for service providers on the Astra platform so that with reputable service providers, they Never worry about your products and services being underestimated.

** Proof of Rating algorithm **

PoR algorithm developed by Astra team and researchers is used to evaluate the quality of the posts on the system, especially reviews of products and services. Through statistical calculations of user interactions, indicators of transparency and authenticity of information are tested by sophisticated AI algorithms and programs developed by Astra to filter content. Inaccurate, unfair assessment aimed at providing a transparent, accurate and reliable public information sharing community.

It can be said that PoR is one of Astra’s differences from other social networks or traditional travel review platforms because PoR uses decentralized data storage technology to help information. Store securely and transparently.

** Proof Of Trust Algorithm **

The PoT algorithm is also a special algorithm developed by Astra’s team of researchers and technical teams. With this algorithm, every post, every image or video uploaded by the user will be analyzed and evaluated as well as given a score about the authenticity and accuracy of the information thereby calculating points for the object being hit. price. PoT uses mathematical algorithms and big data combined with AI to eliminate spam or unreliable content to provide a true experience for system users.

** Some other features: **

Δ Connect with the world of tourism

Δ Share your travels and experiences

Δ Receive rewards from your share

Δ Learn from others’ travel experiences

Δ Buy travel products / services with many offers
Open beta

App Information of Astra - Mạng xã hội du lịch

App Name Astra - Mạng xã hội du lịch
Package Name org.astranetwork.astraapp
Version 1.0.6
Rating 4.9 ( 208 )
Size 33.4 MB
Requirement Android 4.4+
Updated 2020-02-13
Installs 1,000+

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *