Download Etos 2.0.2 APK For Android

Altijd op de hoogte met de Etos app
Met onze Etos app heb jij altijd je Etos kaart bij de hand, kun je optimaal genieten van alle extra’s van Etos extra én heb je gemakkelijk toegang tot de laatste nieuwtjes, onze webshop, de folder en meer…

Altijd je Etos kaart bij de hand
Mis nooit meer Etos extra punten of andere extra aanbiedingen. Scan bij iedere aankoop je kaart en spaar voor korting en andere leuke extra’s.

Sparen met Etos extra
In de app kun je altijd je spaarsaldo en volle spaarkaarten bekijken. Je kunt in de app ook samen sparen. Deel je punten met elkaar om sneller je spaarkaart vol te krijgen.

Alles binnen handbereik
Vanuit de Etos app shop je makkelijk in onze webshop en kun je altijd de nieuwste folder bekijken. Met de winkelvinder vind je direct de dichtstbijzijnde Etos bij jou in de buurt. Lees ook de laatste nieuwtjes én profiteer van extra aanbiedingen speciaal voor jou.

Met het downloaden van deze applicatie ga je akkoord met de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van Etos extra en de diensten die via Etos worden geleverd. Je kunt ze nalezen op www.etos.nl/over-etos/voorwaarden. Op deze applicatie is het privacy- en cookiebeleid van toepassing dat je kunt nalezen op www.etos.nl/privacy.
De Etos app is een gratis service van Etos B.V., ingeschreven in Handelsregister KvK Amsterdam onder nummer 35014093, gevestigd aan de Provincialeweg 11 (1506 MA) te Zaandam. Aan deze applicatie zijn geen abonnementskosten verbonden. Always up to date with the Etos app
With our Etos app you always have your Etos card at hand, you can fully enjoy all the extras of Etos extra and you have easy access to the latest news, our webshop, the folder and more ...
 
Always have your Etos card at hand
Never miss Etos extra points or other extra offers. Scan your card with every purchase and save for discounts and other nice extras.
 
Save with Etos extra
In the app you can always view your savings balance and full savings cards. You can also save together in the app. Share your points to get your savings card full faster.
 
Everything at your fingertips
From the Etos app you can easily shop in our webshop and you can always view the latest folder. With the store finder you will immediately find the nearest Etos in your area. Also read the latest news and take advantage of extra offers especially for you.
 
By downloading this application you agree to the terms and conditions applicable to the use of Etos extra and the services provided through Etos. You can read them at www.etos.nl/over-etos/voorwaarden. The privacy and cookie policy applies to this application, which you can read at www.etos.nl/privacy.
The Etos app is a free service from Etos B.V., registered in the Amsterdam Chamber of Commerce under number 35014093, located at Provincialeweg 11 (1506 MA) in Zaandam. There are no subscription costs associated with this application. We hebben onze Etos app helemaal vernieuwd. Sneller, eenvoudiger en mooier, maar nog steeds met de Etos extra informatie zoals je dat gewend bent. Ontdek nu de nieuwe Etos app!

In deze update is een probleem opgelost waardoor sommige gebruikers niet konden uitloggen.


Screen Shorts
Download Etos 2.0.2 APK For AndroidDownload Etos 2.0.2 APK For AndroidDownload Etos 2.0.2 APK For Android
App Information: