Download Ôn thi GPLX – 600 câu hỏi thi giấy phép lái xe 1.1.7 APK For Android

Download Ôn thi GPLX – 600 câu hỏi thi giấy phép lái xe 1.1.7 APK For Android

Description of Ôn thi GPLX - 600 câu hỏi thi giấy phép lái xe

Ứng dụng Ôn thi GPLX – 600 câu hỏi thi giấy phép lái xe mới nhất và đầy đủ nhất giúp bạn có thể vượt qua bài thi lý thuyết một cách dễ dàng và hiệu quả.
Ứng dụng Ôn thi GPLX – 600 câu hỏi thi giấy phép lái xe có chứa 60 câu điểm liệt, dùng cho đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe (GPLX) phương tiện cơ giới đường bộ.

✭ ✭ ✭ ✭ ✭ Nội dung chính của ứng dụng Ôn thi GPLX – 600 câu hỏi thi giấy phép lái xe:

– Ôn tập bộ 600 câu hỏi mới nhất 2021 với danh sách câu hỏi được chia theo từng chủ đề rõ ràng.
– Thi thử lý thuyết với bộ đề có sẵn hoặc ngẫu nhiên theo cấu trúc ra đề của Bộ Giao Thông Vận Tải, cho các loại bằng lái xe máy A1, A2, A3, A4; và ô tô B1, B2, C, D, E và F.
– Danh sách 60 câu hỏi điểm liệt – tình huống vi phạm luật giao thông nghiêm trọng.
– Xem và học danh sách các câu hỏi thường bị sai. Danh sách này được tổng hợp từ kết quả ôn thi của hơn 1 triệu bài thi đã kiểm tra.
– Mẹo thi lý thuyết và sa hình (thi thực hành) B1 và B2.
– Kiểm tra những lỗi phạt nguội trên ô tô và xe máy.
– Tra cứu biển báo đầy đủ giúp bạn tra cứu nhanh chóng biển báo trong khi ôn tập.

✭ ✭ ✭ ✭ ✭ Những tính năng nổi bật khác của ứng dụng Ôn thi GPLX – 600 câu hỏi thi giấy phép lái xe:
– Lưu câu hỏi để tiện xem lại sau, đặc biệt hữu ích với các câu điểm liệt và hóc búa.
– Xem lại các câu hỏi đã làm sai, giúp bạn ôn phần lý thuyết nhanh chóng và tiện lợi hơn.
– Tra cứu luật giao thông đường bộ thông dụng theo từng nhóm.
– Hệ thống biển báo đầy đủ giúp bạn tham khảo các biển báo có trong giao thông đường bộ.
– Top những câu hỏi nhiều người hay bị sai giúp nhanh chóng trách được câu hay bị lỗi.

Phần mềm Ôn thi GPLX – 600 câu hỏi thi giấy phép lái xe có giao diện dễ nhìn, dễ sử dụng và hoàn toàn miễn phí!
Và đặc biệt ôn thi mọi lúc mọi nơi kể cả khi không có mạng internet

Ngoài ra ứng dụng của chúng tôi còn cung cấp các thông tin phong thủy như:
– Tử vi hàng ngày
– Tử vi 2021
– Hướng nhà, hướng bàn thờ, hướng bếp
– Tử vi cung hoàng đạo mỗi ngày
– Tuổi xây nhà, nghề nghiệp

Chúc các bạn ôn thi hiệu quả và vượt qua bài thi một cách dễ dàng!
Application Preparation for Driver’s License – 600 latest and most complete driving license test questions helps you to pass the theory test easily and effectively.
Application Preparation for Driver’s License Exam – 600 questions for the driving license exam containing 60 questions of paralysis, used for training, testing and licensing of road motor vehicles.

✭ ✭ ✭ ✭ ✭ Main content of the application Preparation for driving license exam – 600 questions for driving license exam:

– Review the latest set of 600 questions in 2021 with a list of questions divided by clear topics.
– Theory test with a set of available or random questions according to the structure of the Ministry of Transport, for motorcycle licenses of A1, A2, A3, A4; and cars B1, B2, C, D, E and F.
– List of 60 questions about paralysis – serious traffic violation situations.
– View and learn the list of frequently asked questions. This list is compiled from the exam results of more than 1 million tests.
– Tips for theory and mock exams (practice exams) B1 and B2.
– Check for cold fines on cars and motorbikes.
– Full sign lookup helps you quickly look up signs while reviewing.

✭ ✭ ✭ ✭ Other outstanding features of the GPLX Exam Preparation application – 600 driving license test questions:
– Save questions for easy review later, especially useful with crippling and difficult questions.
– Review the wrong questions, help you review the theory faster and more convenient.
– Look up common road traffic laws by group.
– Full sign system helps you to refer to the signs present in road traffic.
– Top questions that many people often get wrong help quickly blame the wrong sentence.

Driver’s License Exam Preparation software – 600 driving license test questions has an easy-to-use interface, is easy to use, and is completely free!
And especially study for exams anytime, anywhere, even without internet

In addition, our application also provides feng shui information such as:
– Daily horoscope
– Horoscope 2021
– The direction of the house, the direction of the altar, the direction of the kitchen
– Zodiac horoscope every day
– Age of building a house, occupation

Wish you effective exam study and pass the exam easily!
Thêm phần phong thủy để các bạn dễ dàng chọn được một ngày đẹp

App Information of Ôn thi GPLX - 600 câu hỏi thi giấy phép lái xe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *